Program edukacji medialnej
,,Lekcje w kinie”

 

   Samorządowy Zespół Szkół w Gniewinie we współpracy z Centrum Edukacji Filmowej Wołomin realizuje program edukacji medialnej pt: ,,Lekcje w kinie”. Program jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, w gimnazjum i rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

     Poprzez uczestnictwo w programie i zajęcia warsztatowe uczniowie rozwijają sprawność uważnego słuchania, porządkowania oraz poznawania dzieł sztuki, rozpoznawania różnych tekstów kultury, uczą się dostrzegać swoistość artystyczną dzieła, wskazują cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych, odbierają teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym, posługują się pojęciami z zakresu języka filmu.

W drugiej edycji warsztatów- w dniach 13 i 14 maja 2015r.w Wejherowskiej Filharmonii uczestniczyły klasy - SP: 4a, 4b, 5a, 5c; Gim - I b, II a.

Kolejna edycja już w listopadzie 2015r.