Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego została otwarta nowa świetlica przeznaczona
dla dzieci młodszych.    

Świetlica jest wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny (tablice interaktywną, laptop, rzutnik, wizualizer, telewizor) oraz w nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu rozwoju dzieci.