Sprzątanie świata  2014

 W Samorządowym Zespole Szkół w Gniewinie 20 września 2014r. odbyła się akcja ,,Sprzątanie Świata”. Koordynatorkami tej akcji w naszej szkole były Barbara Bach i Aleksandra Kalkowska. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. W Polsce akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994r. Krajowym patronem i koordynatorem jest Fundacja ,,Nasza Ziemia”. W akcji uczestniczyła młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy .

,, Sprzątanie Świata” odbyło się w następujących miejscowościach;  Gniewino, Perlino, Mierzyno, Bychowo, Nadole, Czymanowo, Strzebielinko i Toliszczyki.

 Do akcji  włączyło się wielu nauczycieli oraz uczniów którym serdecznie dziękujemy. Między innymi Pani Marii Witkowskiej, Grażynie Budnik, Magdzie Ladach, Monice Dąbek, Agacie Szur, Jolancie Foks- Styn, Ewie Miedzianko – Pieper, Sabinie Domaros, Ewie Mehring , Aleksandrze Gacek, Sławomirowi Kłosowskiemu, Aleksandrowi Skotarczak i Łukaszowi Krefta.

powrót