Piotr Górkowski, uczeń naszego gimnazjum zdobył I miejsce za prezentację multimedialną „Grupy teatralne i kabaretowe Gmina GNIEWINO” w Ogólnopolskim Konkursie Interdyscyplinarnym „Teatr w słowie i obrazie zaklęty”

Konkurs, do którego zaprosiła uczestników Filharmonia Kaszubska - Wejherowskie Centrum Kultury, został ogłoszony w ramach projektu pn. „3 odsłony Teatru Pomorskiego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Praca została wykonana w ramach projektu edukacyjnego w gimnazjum pod kierunkiem pani Wioletty Majer – Szreder.  Podczas tworzenia prezentacji z Piotrem współpracowali koledzy z klasy: Marek Basiński i Bartosz Misielak.

250-lecie istnienia teatru publicznego to okazja do zorganizowania konkursu. Celem nadrzędnym było upowszechnienie historii teatru działającego w danym regionie, w tym np. inicjatorów ruchu amatorskiego, reżyserów, aktorów, scenografów, charakteryzatorów itp. oraz efektów ich pracy: wystawione spektakle, plakaty teatralne, rekwizyty itp. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie historii teatru w ich regionie. Podczas przygotowań odkrywali oni historię lokalnych teatrów (współpracując z seniorami i osobami zaangażowanymi w twórczość teatralną) oraz popularyzacja ich osiągnięć poprzez wspólnie przygotowane happeningi, publikacje multimedialne, narzędzia do edukacji kulturalnej i artystycznej.

Pracę konkursową Piotra będzie można zobaczyć na platformie Wejherowskiego Centrum Kultury, gdzie dostępne będą efekty twórczej pracy uczestników projektu – kroniki, publikacje, e-booki, animacje i improwizacje teatralne.

Projekt ma upowszechnić historię teatru pomorskiego w 3 odsłonach–słowie (teatr radiowy), obrazie (teatr telewizji) i w mediach (nowe technologie jako współczesne narzędzia edukacyjne i artystyczne). Wejherowskie Centrum Kultury- Filharmonia Kaszubska we współpracy ze szkołami regionu Małego Trójmiasta Kaszubskiego będzie popularyzować osiągnięcia pomorskiego teatru i lokalnych grup teatralnych na tle 250 lat Teatru Polskiego.

Warto wspomnieć także o wyróżnieniu w kategorii Słowo dla mieszkanki Rybna, absolwentki SZS w Gniewinie Marceliny Majer z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie za wiersz pt. „Katharsis”.

 

czytaj więcej na temat konkursu