14 grudnia 2015r. w Samorządowym Zespole Szkół w Gniewinie odbył się uroczysty apel upamiętniający 34-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Część artystyczną wraz z p. Ewą Jankowską, p.Łukaszem Kreftą i p. Sławomirem Kłosowskim przygotowała i przedstawiła młodzież z klasy III a gim.(Aleksandra Hallman, Julia Sokołowska, Weronika Mach, Agnieszka Szmidt, Marcin Bukowski, Szymon Maciołek, Kamil Pleskot, Jakub Sączawa, Arkadiusz Serafin).

Ewa Jankowska