,,SPRZĄTANIE ŚWIATA” W GNIEWINIE

 

        W Samorządowym Zespole Szkół w Gniewinie 19 września 2015r. odbyła się akcja ,,Sprzątanie Świata”. Koordynatorem tej akcji była Aleksandra Kalkowska. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. W Polsce akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji jest Fundacja ,,Nasza Ziemia”. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy . W nasze szkole ,,Sprzątanie Świata'' odbyło się w następujących miejscowościach w Gniewinie, Perlinie, Mierzynie, Bychowie, Nadolu, Czymanowie, Toliszczyk i Strzebielinku włączyło się wielu uczniów i nauczycieli którym serdecznie dziękuję min. p. I. Ciechanowska, p. A. Gacek, p.E. Mehring, p. O. Calik, p.  M. Wirska, p.  E. Miezianko- Pieper, p. J. Foks -Styn, p. A. Goyke, p. G. Budnik, p. R. Metz – Szymikowska, p. S. Domaros, p.  Ł. Kreftap.  A. Skotarczak.

        Serdecznie zapraszam do udziału za rok .

powrót