Gimnazjum z Gniewina

na XII Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

 

    W dniach 24 – 26 września 2015 roku w Zespole Szkół  nr 1 im Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach odbyła się XII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Organizatorem Sesji był Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, a gospodarzem – Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach.  Patronat nad imprezą objęli: Małopolski Kurator Oświaty, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, Starosta Gorlicki i Burmistrz Gorlic. W Sesji wzięło udział 26 szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza z całej Polski, w tym:  5 szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy, Płocka, Krosna, Sanoka, Nowej Sarzyny, 5 szkół gimnazjalnych z: Cieszacina Wielkiego, Jasła, Gniewina, Czechowic-Dziedzic, Strachociny , 16 szkół podstawowych z: Bóbrki, Ropienki, Węglówki, Garek, Krosna Odrzańskiego, Humnisk, Pakoszówki, Brzeska, Drwini, Kobylanki, Krygu, Czarnej k. Ustrzyk Dolnych, Padwi Narodowej, Łążka Ordynackiego, Wołomina, Chorkówki i Miejskie Przedszkole nr 4 w Gorlicach im. Ignacego Łukasiewicza. Wśród gości Sesji byli przedstawiciele instytucji patronackich oraz Oddziału SITPNiG w Gorlicach. Gimnazjum w Gniewinie reprezentowali uczniowie: Emilia Warmińska, Aleksandra Pajda i Piotr Górkowski. Opiekunem grupy był Pan Łukasz Krefta.

Sesję rozpoczęło uroczyste wprowadzenie sztandarów przybyłych szkół i oficjalne otwarcie spotkania przez Dyrektora szkoły – gospodarza Pana Janusza Krycę. Następnie głos zabrał sekretarz główny  SITPNiG dr. inż. Stanisław Szafran. 

Głównym punktem sesji był ogólnopolski konkurs wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: szkoły podstawowe oraz gimnazjum – szkoły ponadgimnazjalne. Pytania stały na bardzo wysokim poziomie, co zgodnie potwierdzili członkowie komisji konkursowej.

 Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili również miejsca związane z początkami przemysłu naftowego na ziemiach polskich. Zobaczyliśmy między innymi pierwszą uliczną lampę naftową, muzeum nafty i gazu oraz szyb naftowy kopali Magdalena w Gorlicach.

W ramach sesji odbyło się posiedzenie Rady Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Najważniejszym punktem obrad był wybór organizatora kolejnej sesji. Rada jednogłośnie, jako kolejnego gospodarza, wskazała szkołę z Płocka.


powrót