20 października 2015 r. młodzież gimnazjalna z I i II klas wzięła udział w interesujących wykładach dotyczących przemysłu naftowego w Polsce. Ciekawą lekcję poprowadził pan Jacek Słowakiewicz –przedstawiciel  PGNiG, kierownik Kopalni Ropy Naftowej
 i Gazu Ziemnego w Żarnowcu.
 

    Pierwsza prezentacja dotyczyła powstania złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i gazu łupkowego. Uczestnicy aktywnie brali udział w pokazach. Poprzez doświadczenia sprawdzali gęstość ropy naftowej oraz jej palność, samodzielnie sprawdzali palność metanu, porównywali właściwości nośników surowców ropopochodnych do wydobywania konwencjonalnego i niekonwencjonalnego.

    Kolejnym elementem było obejrzenie filmu dokumentalnego ze szczelinowania odwiertu w Lubocinie koło Krokowej.

    Uczniowie wraz z nauczycielami składają serdeczne podziękowania prowadzącemu za profesjonalny wykład i efektowne doświadczenia.

powrót