Zajęcia na temat bezpieczeństwa.

    

We wtorek 6.10.2015 klasy „0”a „0”b i „0”c wzięły udział w zajęciach na temat bezpieczeństwa, przygotowanych przez p. Aleksandrę Pokorską, których celem było wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Podczas profesjonalnie przeprowadzonych zajęć, dzieci zapoznały się teoretycznie i praktycznie z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Dzięki prezentacji multimedialnej, z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, przedszkolaki zapoznały się ze sposobem działania służb ratunkowych, poznały numery alarmowe tych służb, wygląd mundurów i pojazdów: straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego.

Po przeprowadzonym przez panią Olę pokazie udzielania pierwszej pomocy, dzieci miały okazję zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Po tak przeprowadzonych zajęciach, każdy przedszkolak będzie wiedział, jak należy się zachować w sytuacjach zagrożenia.

 

powrót